Wie zijn wij?

DCB Engineering is een multidisciplinair advies- en uitvoeringsbureau, gespecialiseerd in de vakgebieden bouwkunde en civiele techniek. Onze werkwijze kan worden gekenmerkt als “grensverleggend, gedegen creatief en doelmatig innovatief”.

Onze organisatie

DCB Engineering beschouwt bouwtechnisch en constructief ontwerpen als een creatief proces. Onze bedrijfsfilosofie is om (potentiële) opdrachtgevers kwaliteit op maat te leveren, ongeacht de omvang of de technische moeilijkheidsgraad van een bouwproject.

Vanuit de adviesgroepen; Constructies, Civiele techniek, Bouwmanagement, Bouwkunde en Installaties, kunnen wij onze opdrachtgevers volledig adviseren en procesmatig ondersteunen om tot een optimaal resultaat te komen.

Voor een optimale advisering vinden wij het belangrijk dat opdrachtgevers bij de start van een ontwerpproces hun ideeën en uitgangspunten kunnen voorleggen aan deskundigen uit meerdere disciplines die elk hun eigen invalshoek hebben.

Werkwijze

Door bij elk project de visie en ambitie van de opdrachtgever helder en duidelijk te verwoorden en in balans te brengen met de maakbaarheid en haalbaarheid van projecten, kan een optimaal gebruikersnut worden gecreëerd. De accenten van DCB Engineering liggen op advisering, beheersing en aansturing van het proces op de beheersaspecten: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (de GOTIK aspecten). Uitgangspunt is om op een creatieve en inventieve wijze de gestelde eisen en de beschikbare middelen bij elkaar te brengen, waarbij gerichte en heldere communicatie centraal staat.

Met een bureau structuur van Design, Construct en Build, staat DCB Engineering op een toonaangevend manier klaar voor opdrachten in de bouw en civiele techniek.

Afzonderlijk of gezamenlijk zorgen wij voor integraal advies en uitvoering met vakmanschap bij projecten van iedere denkbare schaal. Hier ligt een duidelijke meerwaarde om voor DCB Engineering te kiezen.

Dit geldt voor het gehele proces vanaf initiatieffase tot en met de oplevering en de nazorg. Wij nemen alle zorgen uit handen van de opdrachtgever. Hierdoor worden de communicatie lijnen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer ingekort tot een minimum, waardoor er minder faalkosten zullen ontstaan.

Design

Met een creatieve kijk op werk, is DCB Engineering in staat u op een professionele manier bij te staan bij het produceren van een ontwerp.

Zo zijn wij in staat voor u te realiseren:

 • Van schets tot definitief ontwerp
 • Plan presentatie middels een 3D opzet
 • Detail engineering
 • Voorcalculaties

Construct

Het ontwerp en de uitwerking van een bouwwerk vormen een geheel. De realisatie van een ontwerp staat dan ook met een goede bouw en constructie technische uitwerking.

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden:

 • Bestek- en Detailtekeningen
 • Constructieberekeningen
 • Bestekbegroting
 • Adviezen installaties
 • Bestekopstelling

Build

Uitvoering van projecten luistert vaak zeer nauw, zeker wanneer deze bijzonder en grensverleggend zijn. Hierbij houden wij zelf het toezicht c.q. directievoering op het werk. Door ook de uitvoering in eigen beheer te houden, worden de communicatielijnen met de opdrachtgever ingekort tot een minimum.

Wij nemen hierbij voor u als opdrachtgever alle zorg uit handen:

 • Inkoop en levering van bouwmaterialen
 • Levering van vakbekwame arbeid
 • Maatwerk
 • Bouwrijp maken
 • Uitvoering bouw en civiel technische projecten

Advertisement
DCB Enineering
 • Model: Bardi
 • Bouwoppervlak: 63 m2
meer info
 • - stroken fundering
 • - vloerhoogte 3 rijen 4"
 • - plafondhoogte 12 rijen 4" + ringbalk
 • - zadeldak constructie
 • - dakplaten zonder kleurcoating
 • - plafond binnen van gipsplaten
 • - alle vloeren betegeld
 • - wanden sanitaire betegeld tot 1.50m
 • - schuiframen
 • - triplex vlakke binnendeuren
 • - massieve houten buiten deuren
 • - 127V elektra installatie
 • - waterleiding installatie
 • - dakgoten, afvoeren en riolering stelsel
 • - overige sanitaire installatie
 • - compleet afgewerkt en geschilderd

Onze modellen voor 2014


Partners


DCB Enineering