Projectmanagement

Een bouwproject is een gecompliceerd product en vergt een professionele en integrale aanpak. Dit geldt voor het gehele proces vanaf initiatieffase tot en met de oplevering en de nazorg. Bouwen brengt dan ook risico’s met zich mee, vooral op financieel gebied. DCB Engineering heeft alle kennis en ervaring in huis om voor opdrachtgevers een dergelijk project tot een goed einde te brengen.

Allereerst brengen wij de risico’s zo veel mogelijk in kaart. Tegelijkertijd zorgen wij er voor dat het project op tijd wordt gerealiseerd, binnen het budget én volgens de specifieke eisen van de opdrachtgever.

Onze diensten op het gebied van projectmanagement liggen op advisering, beheersing en aansturing van het proces op de beheersaspecten: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GOTIK aspecten). Wij zien erop toe dat opdrachtgevers exact de bouwkwaliteit krijgen die vooraf is overeengekomen. Daartoe houden wij toezicht door middel van kwaliteitsinspecties tijdens de uitvoering. In het bijzonder bij belangrijke gebeurtenissen zoals bij het uitzetten, storten van een fundering e.d. De directie voering vindt plaats bij zowel de ruwbouwfase als de afbouwfase.

Kosten

Kosten gaan verder dan alleen geld. Kosten zijn het resultaat van de samenvoeging van gebruikerseisen, kwaliteit, bouwtechniek en het uitvoeringsproces. En bij baten draait het niet alleen om haalbaarheid, rendement of winst, maar zeker ook om zaken als optimaal gebruikersnut en esthetica. Functionaliteit, kwaliteit en identiteit staan hierbij centraal.

Onze dienstverlening op het gebied van kosten bestaat uit het ondersteunen en adviseren van opdrachtgevers bij het oplossen van bouweconomische vraagstukken. Al in de initiatieffase stellen wij, met behulp van diverse investeringsmodellen, projectbudgetten vast. Hierbij streven wij altijd naar het op een creatieve en inventieve wijze bij elkaar brengen van de gestelde eisen en de beschikbare middelen.

Advertisement
DCB Enineering
 • Model: Bardi
 • Bouwoppervlak: 63 m2
meer info
 • - stroken fundering
 • - vloerhoogte 3 rijen 4"
 • - plafondhoogte 12 rijen 4" + ringbalk
 • - zadeldak constructie
 • - dakplaten zonder kleurcoating
 • - plafond binnen van gipsplaten
 • - alle vloeren betegeld
 • - wanden sanitaire betegeld tot 1.50m
 • - schuiframen
 • - triplex vlakke binnendeuren
 • - massieve houten buiten deuren
 • - 127V elektra installatie
 • - waterleiding installatie
 • - dakgoten, afvoeren en riolering stelsel
 • - overige sanitaire installatie
 • - compleet afgewerkt en geschilderd

Onze modellen voor 2014


Partners


DCB Enineering